Sixt Ride Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van het Sixt Ride platform (inclusief de mydriver app) en voor de diensten geleverd door externe dienstverleners ("Sixt Ride Algemene Voorwaarden")
  

 1.     ALGEMEEN
 1. Toepassing . Deze Algemene Voorwaarden (ook wel "AW") behandelen (I) de toegang en het gebruik van de websites  www.mydriver.com , www.sixt.com/ride , www.sixtlimousine.com , bijbehorende websites, de mobiele applicatie (“ Sixt Ride-app ”) en andere content, websites, applicaties, producten en diensten (hierna samen genoemd tot het collectief woord " Platform "), toegankelijk gemaakt door Sixt Ride GmbH & Co. KG (hierna genoemd als  Sixt Ride “), en (II) het regelen van overeenkomsten met chauffeurs, mobiliteit en vervoersdiensten (" Diensten “) via het Platform, telefonisch of per email met dienstverleners die samenwerken met Sixt Ride (“ Dienstverleners ”). Geassocieerde websites zijn andere websites dan de bovengenoemde websites, die Sixt Ride gebruiken voor het regelen van overeenkomsten en die diensten aanbieden of die contracten bewerkstellingen, gebaseerd op diensten worden verschaft volgens de overeenkomst met Sixt Ride. 
 2.  Over Sixt Ride.  Sixt Ride regelt overeenkomsten voor Diensten (“ Dienstovereenkomsten ”) die gemaakt worden tussen Gebruikers en Dienstverleners. " Gebruikers " wordt gebruikt als aanduiding in deze Algemene Voorwaarden voor individuen en groepen die gebruikmaken van het Platform, met of zonder geregistreerd account bij Sixt Ride voor het gebruik van de Diensten op het Platform. 
 3.  Akkoordgaan met de AW . Door te registreren voor, en het gebruiken van het Platform, gaat de Gebruiker akkoord met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. Het is daarom van belang dat deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen worden voordat de Gebruiker gebruikmaakt van het Platform.
 4. Aanpassing van de AW . Sixt Ride behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen aan de Algemene Voorwaarden. Alle wijziginge zijn hier op deze pagina terug te vinden. De aanpassingen betreffen altijd slechts een onderdeel van de Algemene Voorwaarden zodra de Gebruiker deze aanpassingen accepteert. Sixt Ride zal de Gebruiker van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden op de hoogte houden middels het emailadres dat is opgegeven door de Gebruiker. Mocht de Gebruiker geen bezwaar indienen op deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden binnen 4 weken  na geschieding van deze wijzigingen, zal ervan worden uitgegaan dat de Gebruiker akkoord gaat met deze wijzigingen. In deze email zal Sixt Ride ook het bezwaartermijn van 4 weken benoemen.
 5. Geen AW-toepassing vanuit de Gebruiker.  Algemene Voorwaarden vanuit de Gebruiker zijn niet toe te passen, zelfs als Sixt Ride niet expliciet bezwaar maakt hiertegen.
 6. Taal der overeenkomst.  De taal der overeenkomst is Nederlands.
 7. Beschikbaarheid van de AW.  De huidige versie van de AW zal altijd getoond worden op deze pagina. Gebruikers hebben toestemming deze AW te print of elektronisch op te slaan. 
 8. Data Privacy.  Sixt Ride en Dienstverleners verzamelen en slaan persoonsgegevens op, die nodig zijn om zakelijke transacties te verwerken. Zowel Sixt Ride als Dienstverleners nemen de legale wetgeving rondom gegevensverzameling in acht gedurende de verzameling van persoonsgegevens. Bekijk voor meer informatie het privacybeleid van Sixt Ride op  www.sixt.com/ride/nl/privacy .
 1.     Registratie voor het Platform en de Platformgebruikersovereenkomst 
 1. Registratieproces. De registratie van de Gebruiker is benodigd om gebruik te maken van het Platform. Het registreren is geheel kosteloos. De Gebruiker dient alvorens het gebruik van het Platform wel akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Om het registratieproces te voltooien, dient de Gebruiker bepaalde gegevens te verschaffen, zoals bijv. voor- en achternaam en het emailadres. Als de Gebruiker zich online wenst te registreren, dient deze de getoonde contractdata door te nemen en ermee akkoord te gaan. De Gebruiker kan de gegevens naderhand nog aanpassen voordat het registratieverzoek ingediend wordt. Door de registratie te voltooien via de website, de app, telefonisch of per email gaat de Gebruiker akkoord met het bindende verdrag conform de overeenkomst voor het gebruik van het Platform (" Platformgebruikersovereenkomst “). Sixt Ride behoudt zich het recht deze binding aan te gaan of nietig te maken zonder dat daar een claim tegen ingediend wordt tegen de Gebruiksovereenkomst. Als Sixt Ride het verzoek van de Gebruiker conform de bindende Platformgebruikersovereenkomst accepteert, zal Sixt Ride de Gebruiker hierover per email informeren via het door de Gebruiker opgegeven emailadres. Daarnaast wordt er ook een account aangemaakt voor de Gebruiker. De bevestiging van de registratie zal worden opgeslagen door Sixt Ride. Deze zal echter niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn voor de Gebruiker via het Platform. 
 2. Bevoegdheid tot registratie.  De registratie is alleen mogelijk voor individuen die niet beperkt zijn in hun legale capaciteit, entiteiten en samenwerkingsverbanden. De registratie van een legale entiteit of een samenwerkingsverband mag alleen worden uitgevoerd door een individu met danige machtiging. Deze zal dan ook op naam geïdentificeerd worden.
 3. Actualisatie van persoonsgegevens.  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren en volledig maken van de persoonsgegevens in zijn/haar account. Het verzuim hiervan kan leiden tot ontoegankelijkheid en gebruik van Diensten van Sixt Ride en daardoor ook vernietiging van de Gebruiksovereenkomst tussen Sixt Ride en de Gebruiker.
 4. Communicatie via email. Juridische statements en wijzigingen in juridische stukken kunnen de Gebruiker toegestuurd worden via het opgegeven emailadres.
 5. Wachtwoorden . De Gebruiker dient zijn/haar wachtwoord geheim te houden. De Gebruiker is niet toegestaan derde partijen toegang te geven tot het account. Zodra de Gebruiker doorheeft of vermoedt dat een derde partij toegang heeft tot logingegevens van het account zonder dat deze zijn vrijgegeven door de Gebruiker zelf, dient de Gebruiker Sixt Ride direct hiervan op de hoogte te stellen. Sixt Ride is in deze gevallen bevoegd het account te blokkeren totdat het probleem achterhaald en verholpen is. 
 6. Aansprakelijkheid voor misbruik gebruikersaccount .  De Gebruiker is aansprakelijk te stellen voor alle acties die ondernomen worden via het gebruikersaccount, tenzij de Gebruiker kan aangeven dat er sprake is van onmacht en dus niet verantwoordelijk is voor het misbruik.
 7. Beëindiging. De Gebruiksovereenkomst is van kracht gedurende onbepaalde tijd. De Gebruiker kan deze overeenkomst te allen tijde zonder aankondiging beëindigen. Dit dient in geschrift of per email ingediend te worden. In geschrift dient dit te worden verstuurd naar het volgende adres: Sixt Ride GmbH & Co. KG, Zugspitzstrasse 1, 82049 Pullach, Duitsland. Per email graag vanaf het emailadres dat bekend is bij ons op uw persoonlijk account naar het volgende emailadres: ride@sixt.com . Sixt Ride kan de overeenkomst met de Gebruiker ook op ieder moment beëindigen zonder dit van tevoren te melden. De Gebruiker ontvangt hier een email van op het emailadres dat bij ons bekendstaat. 

III.     Service Overeenkomsten – Contractuele Relaties & Overeenkomsten

 1. Contractuele Relatie. Sixt Ride stelt Gebruikers in de mogelijkheid gebruik te maken van onze Diensten met onze Dienstverleners (zoals gelicentieerde chauffeurs/ limousinebedrijven). Sixt Ride schikt overeenkomsten voor het geschieden van Diensten  (Dienstovereenkomst) ten behoeve van de Gebruiker. Deze overeenkomsten zijn in directe lijn geldig tussen Gebruiker en Dienstverlener. Zodoende zijn Gebruikers in de positie een klacht in te dienen tegen de Dienstverleners. De Gebruiker erkent dat Sixt Ride puur als tussenpartij fungeert en niet als een vervoersbedrijf op zich. De Gebruiker kan geen claim indienen op de vorming of de schikking van Dienstovereenkomsten.
 2. Vaststelling van Dienstovereenkomsten.  Dienstovereenkomsten tussen de Gebruiker en Dienstverleners worden via het Platform als volgt vastgesteld: De Gebruiker geeft ten eerste de gewenste dienst aan (bijv. A-naar-B rit of een boeking per uur) en vult daarbij de vereiste velden in gedurende het boekingsproces op het Platform. Het tarief voor de Diensten wordt vervolgens getoond voor iedere boekingsklasse. De Gebruiker kiest dan de gewenste boekingsklasse en bevestigt de betalingsmethode, betalingsgegevens en de gevraagde contactgegevens ten behoeven van de Diensten. Hierna kan de Gebruiker de (boekings)gegevens controleren en zo nodig aanpassen om tot het definitieve Boekingsverzoek te komen. Is het Boekingsverzoek volledig in orde, dan kan de Gebruiker het verzoek indienen door op de knop "BOEK NU & BETAAL" te klikken (of een knop die hetzelfde indiceert in iets andere verwoording). Wanneer de Gebruiker een Boekingsverzoek indient (hetzij via het Platform, telefonisch of per email naar Sixt Ride), dan wordt er een Vaststelling van Dienstovereenkomsten geschikt met een Dienstverlener. Bij het ontvangen van een Boekingsverzoek wordt er vanuit Sixt Ride een ontvangstbevestiging van het verzoek naar de Gebruiker gestuurd met de ingediende informatie. Dit is nog géén bevestiging van de geboekte rit! De Dienstovereenkomst tussen de Gebruiker en de Dienstverlener is pas geldig vanaf het moment dat Sixt Ride apart een bevestiging van de geboekte rit, genaamd Reisgegevens ontvangt. De Gebruiker ontvangt deze email kort voor de rit en bevat informatie zoals de naam en contactgegevens van de chauffeur en de betreffende Dienstverlener. Mocht Sixt Ride niet in staat zijn een beschikbare Dienstverlener vinden om het Boekingsverzoek te honoreren, dan zal Sixt Ride de Gebruiker daarover tijdig per email informeren. De algemene Boekingsvoorwaarden zullen van kracht zijn in deze situatie. Bekijk de Boekingsvoorwaarden voor meer informatie op: https://www.sixt.com/ride/nl/boekingsvoorwaarden .
 1.   De Annulering van Dienstovereenkomsten
 1. Annuleringsvoorwaarden . De Gebruiker mag Dienstovereenkomsten te allen tijde kosteloos of tegen het dan geldende annuleringstarief voor de specifieke autoklasse een rit annuleren, zoals staat weergegeven in onze Boekingsvoorwaarden op:  https://www.sixt.com/ride/nl/boekingsvoorwaarden .
 2. Annulering via het Platform.  Om de transactie zo goed mogelijk te laten verlopen, dienen alle annuleringen ingediend te worden via www.mydriver.com www.sixt.com/ride of www.sixtlimousine.com , de Sixt Ride app of telefonisch. Annuleringen via email zijn niet mogelijk. Mits de annulering gelukt is, zal Sixt Ride de Gebruiker hiervan per email op de hoogte stellen.
 1.     Betaling bij Dienstovereenkomsten
 1. Tarieven.  De tarieven die genoemd worden in de Dienstovereenkomsten zijn inclusief mogelijke toeslagen en de lokaal geldende belasting, mochten deze van kracht zijn. Tenzij anders is afgesproken zijn de tarieven van toepassing op de expliciet vermelde rit zonder tussenstops of omwegen. In geval van A-naar-B ritten of boekingen per uur dient de Gebruiker nog steeds het afgesproken tarief te betalen als de rit eerder beëindigd wordt. 
 2. Facturen.  Sixt Ride zal namens de lokale Dienstverlener een factuur naar de Gebruiker per email toesturen. 
 3. Betaalmethode.  Tarieven dienen door de Gebruiker betaald te worden middels de betaalmethode die is gekozen in het boekingsproces. Wat betreft de betaalmethode ‘betalen na ontvangst van de factuur’ wordt een betaalperiode van uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur gehanteerd.
 1.     Aansprakelijkheid van Sixt Ride in de Gebruikersovereenkomst van het Platform & Aansprakelijkheid van Dienstverleners in de Dienstovereenkomsten
 1. Sixt Ride zal alleen aanprakelijk te stellen zijn jegens de Gebruiker; in het bijzonder betreffende contractuele verplichtingen omtrent de Gebruikersovereenkomst van het Platform met in achtname van de Dienstovereenkomst volgens paragraaf VI. In geen geval zal Sixt Ride aansprakelijk te stellen zijn voor acties of omissies door Dienstverleners, in het bijzonder omtrent iedere willekeurige Dienstovereenkomst. Zowel Dienstverleners noch de chauffeurs die in dienst zijn genomen zijn vervangende of uitvoerende agenten van Sixt Ride.
 2. De aansprakelijkheid van Sixt Ride jegens de Gebruiker, in het bijzonder volgens de Gebruikersovereenkomst van het Platform, en de aansprakelijkheid van Dienstverleners jegens de Gebruiker, in het bijzonder volgens de Dienstovereenkomsten, wordt gehanteerd door de volgende regels: 
 3. Sixt Ride en de Dienstverlener zijn tot geen enkele limitering aansprakelijk te stellen in geval van opzettelijk berokkende schade, of berokkende schade als gevolg van verwaarlozing in grote mate door hen, hun werknemers en vervangende of uitvoerende agenten, zowel in gevallen van fraude, expliciete garanties en schade voortkomend uit persoonlijk letsel (fysiek, mentaal, gezondheid). 
 4. Sixt Ride en de Dienstverlener zullen alleen aansprakelijk te stellen zijn voor andere vormen van schade indien zij in strijd zijn met een verplichting die in acht genomen moet worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, en op wiens observatie de andere partij dient te vertrouwen. Tegelijkertijd is de aansprakelijkheid voor berokkende schade beperkt tot de schade die wordt geacht als kenmerkend en voorspelbaar voor dit type contract. Eventuele aansprakelijkheid volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft onveranderd.
 5. Sixt Ride biedt geen garantie en is niet aansprakelijk te stellen voor verplichtingen volgens de geschikte Dienstovereenkomsten. Sixt Ride is in het bijzonder niet aansprakelijk te stellen voor het niet naleven van publiekelijke en wettelijke voorschriften door Dienstverleners.
 6. Verder is Sixt Ride ook niet aansprakelijk te stellen voor de accuraatheid, betrouwbaarheid en de volledigheid van de inhoud en programma's die door Sixt Ride gratis worden aangeboden op het Platform, evenals de schade die daaruit kan voortkomen.

VII.    Slotbepaling voor Platformgebruikers- & Dienstovereenkomsten

 1. Toewijzing.  Sixt Ride is bevoegd alle of gedeeltelijke rechten en verplichtingen, afkomstig van de Platformgebruikersovereenkomst, toe te wijzen aan een derde partij zolang dit minimaal 4 weken van tevoren wordt aangegeven. In dit geval kan de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst als nietig beschouwen. 
 2. Overmacht.  Indien gebeurtenissen of omstandigheden buiten de invloed van Sixt Ride of Dienstverleners om het uitvoeren van de dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan zijn Sixt Ride en/of de Dienstverliener (degene die hier het slachtoffer is van de overmachtssituatie) ontheven van het uitvoeren van hun verplichting. In het bijzonder zowel de verstoring of uitval van het internet of andere netwerken, vormen van telecommunicatie, stroomaanvoer of andere vormen van infrastructuur, evenals de verstoring vanwege aanbieders of leveranciers en extreme weersomstandigheden worden beschouwd als overmacht.
  1. Toepasselijk recht. De Platformgebruikersovereenkomst en Dienstovereenkomsten zullen ieder uitsluitend beheersd worden door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, betreffende roerende privézaken en het Duitse internationaal privaatrecht.
  2. Fysieke locatie. Voor de Gebruikers die geregistreerd staan als zakelijke klanten, is Berlijn de afgesproken locatie voor alle juridische disputen die ter tafele kunnen komen vanwege deze en individuele overeenkomsten.

VIII.  Bedrijfsidentificatie

De contactgegevens van Sixt Ride zijn als volgt:

Sixt Ride GmbH & Co. KG,

Zugspitzstrasse 1

D-10117 Berlijn

Duitsland

KvK nummer: HRA 110256

Waarnemend handelsregister: Rechtbank München

Email:   ride@sixt.com

Telefoonnummer: +31 20 8110 771